A Valedora do Pobo contesta…

A Valedora do Pobo contesta:

A proposta debe seguir os trámites legalmente establecidos, correspondéndolle á administración educativa autonómica a decisión final sobre o número e as unidades dos centros escolares. Só podería ser supervisada por esta institución unha actuación
administrativa non conforme co procedemento legalmente establecido, acto administrativo que aínda non se ten producido

Despois de recibir a súa conclusión voltamos a mandar nova información para facerlle saber que dende o día 1 de marzo se está a levar unha actuación administrativa non conforme co procedemento legalmente establecido por parte da Consellería de Educación

Deixa unha resposta